Yhteenveto vaalikonevastauksistani

perheentupa kunnallisvaaliehdokas kaarina 2012 perheentupa.fi

Ryhdikkäämpi Kaarina – Rohkeaa päätöksentekoa

Täällä voit lukea mielipiteitäni eri asioihin liittyen. Kommentit ja mielipiteet on koostettu vaalikonevastusten perusteluosioista. Tästä johtuen ne ovat osin varsin tiiviitä. Tässä voit tutustua niihin helposti yhdellä kertaa.


Vanhusten hoito ja päivähoito?
Päivähoito, koulutus ja vanhustenhoito ovat kunnan ydintehtäviä.
Terveyskeskusmaksut?
Terveyskeskusmaksu ei ole ratkaise terveydenhuollon rahoitusongelmaa.
Koulutuksen ja terveydenhuollon merkitys?
Hyvällä koulutuksella ja ennalta ehkäisevällä terveystyöllä saavutamme myös paremmin voivan ja terveemmän vanhusväestön. Koulutuksella on myös keskeinen merkitys sosiaalisten ongelmien ehkäisyssä.
Kaarinan tulee ottaa vastaan pakolaisia?
Kaarinan kokoiselle kunnalle aiheutuvat kulut nousivat suhteessa varsin suuriksi erilaisten kieli- ja kotoutuspalveluiden muodossa.
Päivähoito-oikeus?
Päivähoidossa lapsi oppii monia tärkeitä sosiaalisia taitoja. Lisäksi esim. moniongelmaisten perheiden kohdalla, joissa toinen vanhemmista on kotona, päiväkoti voi tarjota lapselle ainoan mallin niin sanotusta normaalielämästä.
Lasten ja nuorten syrjäytyminen?
Nuorison syrjäytymisen estäminen on yksi yhteiskuntamme tärkeimmistä tehtävistä. Tasavallan presidentti Niinistö on aivan oikealla asialla peräänkuuluttaessaan "ihan tavallisia asioita". VASTUU ON MEILLÄ JOKAISELLA. Pelkästään viranomaisten selän taakse ei voi vetäytyä.
Perusteettomat sosiaalietuudet?
Ilmaisen rahan jakoa pitää vähentää. Työnteosta pitää tehdä todellinen tavoite. Jonkinlaista osittaista työvelvoitetta pitäisi vaatia työkykyisiltä.

KAARINAN PAIKALLISET:
Pukkilan kartano
Paras ratkaisu esim. Pukkilan kohdalla olisi jonkinlainen säätiö- tai yhdistysmalli. Yhdistys voisi rahoittaa toimintaansa esim. tilojen vuokraamisella ravintola tai juhlakäyttöön. Myös vapaaehtoisvoimaa ja yhteisöllisyyttä pitää hyödyntää kunnostuksissa. Museoviraston valvonnassa, totta kai. PUKKILATALKOOT PERINTEEKSI.
Kuusiston salmen rakentaminen
Maisemalliset ja muinaisarvot pitää säilyttää, mutta kokonaisuus huomioiden. Kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia pitää tarkastella kokonaisuuksina, jolloin myös liikkuminen kohteelta toiselle helpompaa.
Littoisten järven kunnostaminen
Jokin muu kuin kunnallinen rahoitusmalli voisi olla parempi. Tässäkin ehkä talkoohenkeä. LIITOISTENJÄRVI ON ERITTÄIN TÄRKEÄ TEOLLISUUSPERINNEMAISEMA.
Pikaraitiotie
Tässä asiassa kannattanee seurata Turun päätöksiä ja arvioida hyödyt omalle kohdalle. Oma arvioni on, että KAARINASSA ASUTUS EI OLE NIIN TIIVISTÄ, ETTÄ PIKARAITIOTIE OLISI KANNATTAVA TAPA JÄRJESTÄÄ JOUKKOLIIKENNE.
Uusi silta Paraisille
Tässä taloustilanteessa on kiireellisempiäkin investointeja, vaikka toistaiseksi lainaraha halpaa onkin.
Tuorlan kehittäminen
Tuorlasta on mahdollisuus kehittää vetovoimainen ja perinteitä vaaliva vierailukohde. Kaupungin rooli hankeessa täytyy kuitenkin harkita tarkkaan. Hanke ei välttämättä tuo riittävästi verotuloja kuntaan.
Jätteiden lajittelumahdollisuus
Eiköhän tämä ole nykyään jo perusvaatimus.
Teiden kunnossapito
Tieverkkoa ylläpidettävä ja kehitysprojektit liitettävä laajempaa kaavoituskuvioon = tuleviin liikennöintimääriin. Valtion investointeja on yritettävä saada Kaarinaan.
Luonnonsuojelu vs. yritystoiminta
Nykyaikana yritystoiminnan on toimittava ympäristölle kestävällä tavalla, mutta jokaisen liito-oravan jätöksen perässä ei ehkä kannata juosta.
Kiinteistöveron korottaminen
Järkevän suuruinen kiinteistövero on olennainen tekijä uusia asukkaita ja yrityksiä Kaarinaan houkuteltaessa.
Kenen kanssa kuntaliitokseen?
Jos kuntaliitoksiin mennään, niin tärkeää on huomioida koko Varsinais-Suomen kilpailukyky ja houkuttelevuus. Tällä alueella Turku on luonnollinen veturi.
Päivähoidon yksityistäminen
PÄIVÄHOITO ON KUNNAN PERUSTEHTÄVIÄ. Ennemminkin tulisi ottaa mallia tehokkaiksi ja taloudellisiksi kutsutuilta yksityisen puolen toimijoilta. Samoja toimintamalleja voisi kokeilla kunnallisella puolella.
Kansanäänestys kuntaliitoksesta?
Olemme valinneet Suomessa edustuksellisen demokratian päätöksentekotavaksi. Mielestäni se tässäkin tapauksessa takaa faktoihin perustuvan ja oikeudenmukaisen päätöksen.
Äänioikeus 16-vuotiaille?
Paremminkin nuorten (ja monen aikuisenkin) tietoisuutta yhteiskunnallisista asioista pitäisi lisätä. Kuntavaalit ja Idols-äänestys on eri asia. Ikärajan lasku mielestäni lisäisi pinnallista ja julkisuushakuista päätöksentekoa.
Miten kunnantalous tasopainoon?
"Pienimmän riesan tie" vai miten se Koskela Tuntemattomassa sotilaassa Lehdolle sanoikaan. Palvelumaksut ohjaavat palveluiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Menojen karsiminen on valitettavasti ainoa tapa saada aikaan pysyvää talouden paranemista. Toimii niin henkilökohtaisella kuin kuntatasollakin.
Samalla on varmistettava yritysten toimintamahdollisuudet ja huolehdittava uusien asukkaiden houkuttelemisesta. Näin lisätään verotuloja.
Hyvätuloisten palvelumaksut
Tuloverotus on jo progressiivinen. Palveluiden käyttöön perustuvat maksut ohjaavat niiden käyttöä oikealle pohjalle.
Kansanedustajat kuntavaaleissa
Ajankäytön mahdollisuus ratkaisee. Tuovat runsaasti kokemusta mukaan ja toisaalta toimivat kuntien tehokkaana äänitorvena valtakunnan tasolle.
Kuntaliitosten irtisanomissuoja 5 vuotta?
Kuntatalous ei kestä näin pitkää siirtämäaikaa. Tärkeää olisi löytää kaikille muutoksen kohteena oleville kuntaa hyödyttävä työ. Hallinnosta suunta palveluun.
Kunnantyöntekijä kunnanhallituksessa?
Eturistiriitoja ja omalle hallinnonalalle päin vetämistä syntyy liian helposti. Olen "riippumaton virkamies" ajattelun kannattaja.
Jos on pakko leikkaatko vanhuksilta vai lapsilta?
Jos tilanne on näin huono niin, vanhuksilta. Huonosti voivat lapset ovat tulevaisuuden erittäin huonosti voivia aikuisia ja vanhuksia.
Vanhojen rakennusten kunnostus?
Turussa monta huonoa esimerkkiä tästä aihepiiristä. Historiaa pitäisi hyödyntää ja arvostaa nykyistä paremmin. Moni yrityskin voisi hankkia näkyvyyttä ja arvostusta sijoittamalla toimintansa historialliseen rakennukseen ja ympäristöön.