Suoraselkäisyyttä talouden pitoon - Ryhdikkäämpi Kaarina

perheentupa kunnallisvaaliehdokas kaarina 2012 perheentupa.fi


Kuntatalouteen pätee sama itsestäänselvyys kuin jokaisen yksityistalouteen tai valtiotalouteen. Tulojen ja menojen on vastattava toisiaan. Lainat maksaa tuleva sukupolvi.


Jos kunnan palveluita ja infrastruktuuria halutaan kehittää, on verotulojen kasvettava. Ainoa kestävä ratkaisu tähän on houkutella uusia yrityksiä ja asukkaita kuntaan. Investointeja tehtäessä on aina huomioitava tämä houkuttelevuustekijä. Samalla on huolehdittava jo nyt kunnassa toimivien yritysten toimintaedellytyksistä sekä asukkaiden viihtyvyydestä.

Vaikuttavuusarviointia on parannettava ja on entistä paremmin arvioitava tehtyjen investointien kokonaiskustannusten lisäksi kokonaishyötyjä. On esimerkiksi huomioitava liikuntapaikkojen alentava vaikutus terveysmenoihin tulevaisuudessa. Toisaalta on huomioita hallintorakenteen kehittäminen siten, että säästetään yrittäjien ja muiden kuntalaisten aikaa sekä vaivaa. Hallinnon yksinkertaisuus ja nopeus voi olla iso kilpailuvaltti kotikunnallemme. Jo nyt Kaarinalla on hyvä maine yrittäjähenkisenä kuntana.

Tiukassakin taloustilanteessa on uskallettava tehdä isoja päätöksiä, vaikka ne kantaisivat hedelmää vasta vuosien päästä. Huonoin tilanne on se, jossa virheiden pelossa ei uskalleta tehdä päätöksiä lainkaan. Tämän hetkisessä vaikeassa taloustilanteessa on tämän periaatteen muistaminen entistäkin tärkeämpää. Entistä suppeampia resursseja jaettaessa on oltava kokonaisvaltainen näkemys asioista sekä kyky ketterään päätöksentekoon, joka kyetään perustelemaan läpinäkyvästi kuntalaisille.

ROHKEAA PÄÄTÖKSENTEKOA!

Kuntavaaliehdokkaasi,
Christian Perheentupa